تدبیر و فن آسیا

  • مدیر عامل: آقای جواد حسینی
  • خیابان عباسپور(توانیر) ـ خیابان نظامی گنجوی ـ نبش خیابان پیوند ـ شماره 3 ـ طبقه اول
  • تلفن: 5 ـ 88612173              فاکس: 88660907
  • Email:  info@tadbirvafan.com
  • Web:  www.tadbirvafan.com