راههای طلایی البرز

  • مدیر عامل: آقای حسن فرضی­پور
  • کوی نصر(گیشا) ـ خیابان فاضل شمالی ـ شماره 101 ـ واحد یک
  • تلفن: 6 ـ 88281324
  • فاكس: 88281297
  • Email:  rta_irco@yahoo.com
  • Web:  www.rtatraffic.com