طرح صنعت

  • مدیر عامل: آقای رضا فهیمی
  • شهرک قدس(غرب) ـ خیابان ایران زمین ـ بعد از خیابان دوم ـ شماره 31
  • تلفن: 88562790
  • فاکس: 88374632
  • Email:  tsc@tarhe-sanat.com
  • Web:   www.tarhe-sanat.com