طرح و اندیشه یکان

  • مدیر عامل: آقای آرمین افراز
  • خیابان بهشتی ـ خیابان علی اکبری ـ شماره 115 ـ طبقه چهارم ـ واحد 17
  • تلفن و فاکس: 88178760 ـ 86043871
  • Email:  arminafraz@yahoo.com
  • Web:  www.yekancompany.ir