فراز آب

  • مدیر عامل: آقای ابراهیم صومی
  • تبریز ـ دروازه تهران ـ خیابان آذری ـ خیابان دانش شرقی­ ـ شماره 4
  • تلفن: 33316714(10 خط)
  • فاکس: 33307323
  • Email:  info@farazab.com
  • Web:  www.farazab.com