پارساز

  • مدیر عامل: آقای سیروس بلورچی
  • خیابان ولنجک ـ نبش کوچه هجدهم ـ مجتمع خلیج فارس ـ طبقه ششم ـ  واحد 607
  • تلفن و فاکس: 26706188
  • Email:  info@parsaz.com
  • Web:  www.parsaz.com