پارس فرازبند

  • مدیر عامل: آقای ماشاالله سالمی زاده
  • شیراز ـ خیابان حر(باغتخت) ـ کوچه دوم ـ شماره 12
  • تلفن: 32284468 ـ 32282701
  • فاكس: 32274426
  • Email:  info@parsfarazband.com
  • Web:  www.parsfarazband.com