پدیدآب سپاهان

  • مدیر عامل: آقای اصغر یزدآباد
  • اصفهان ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ نرسیده به کلینیک آبان ـ شماره 188
  • تلفن: 36308200
  • فاكس: 36308503
  • Email:  padidabsepahan@gmail.com
  • Web:  www.padidab.com