🔸نامه به مهندس امانی، معاون فنی، امورزیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 🔹موضوع: اعتراض جدی به تعیین حق‌الزحمه نظارت و درخواست اصلاح بخشنامه ابلاغی سال1401ـ اولویت اول اصلاح بند (11) متن بخشنامه ابلاغی   برای مشاهده متن PDF نامه به فایل زیر مراجعه فرمایید: 01-160-1651  

تاریخ :

اعتراض جدی به تعیین حق‌الزحمه نظارت

🔸نامه به مهندس امانی، معاون فنی، امورزیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور

🔹موضوع: اعتراض جدی به تعیین حق‌الزحمه نظارت و درخواست اصلاح بخشنامه ابلاغی سال1401ـ اولویت اول اصلاح بند (11) متن بخشنامه ابلاغی

 

برای مشاهده متن PDF نامه به فایل زیر مراجعه فرمایید:

01-160-1651