در ادامه نامه شماره 171720 مورخ 11/تیرماه/1402 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دعوت به جلسه بررسی موضوعات شرکت­های مهندسین مشاور در حوزه تشخیص صلاحیت در تاریخ 26/تیرماه/1402 ارسال می­گردد. خواهشمند است نسبت به ارسال موضوعات مورد نظر جهت طرح در جلسه، برای دسته ­بندی موضوعی، به واحد تشخیص صلاحیت جامعه و معرفی حداکثر […]

تاریخ :

بررسی موضوعات شرکت­های مهندسان مشاور در حوزه تشخیص صلاحیت

در ادامه نامه شماره 171720 مورخ 11/تیرماه/1402 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دعوت به جلسه بررسی موضوعات شرکت­های مهندسین مشاور در حوزه تشخیص صلاحیت در تاریخ 26/تیرماه/1402 ارسال می­گردد.

خواهشمند است نسبت به ارسال موضوعات مورد نظر جهت طرح در جلسه، برای دسته ­بندی موضوعی، به واحد تشخیص صلاحیت جامعه و معرفی حداکثر 2 نماینده با ارائه مشخصات و تصویر کارت ملی، حداکثر تا تاریخ 21/تیرماه/1402 اقدام نمایند.

جهت مزید استحضار به اطلاع می ­رساند که انجام هماهنگی برای حضور نمایندگان و طرح موضوعات از مسیر جامعه (براساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان) انجام خواهد شد.